Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü Bulvarı Teknokent A Blok No: 19/2 Sarıçam/ADANA
0322 338 70 67 - 0555 603 14 80 - 0534 474 78 62
info@mabearge.com.tr

Hakkımızda

MABE ARGE VE TEKNOLOJİ AŞ, 09.04.2018 tarihinde Prof. Dr. Suphi Ural, Prof. Dr. Mutlu Avcı ve Maden Yüksek Mühendisi Oğuz Burak Ural tarafından, Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesinde kurulmuştur.

Amacı ve Çalışma Alanları:

·      Uzay madenciliği ve meteor madenciliği ile ilgili kullanılan teknikler üzerinde araştırma, geliştirme, rehabilitasyon, projelendirme, danışmanlık, makine ve teçhizat tasarımı ve yazılım programlarını yapar.

·      Sondajla maden çıkarılan işlerin yapıldığı veya yapılması planlanan işyerleri ile yeraltı ve yerüstü maden işlerinin yapıldığı veya yapılması planlanan maden ruhsat alanlarının jeolojik, hidrojeolojik, hidrolojik ve jeoteknik etütlerini, araştırma, geliştirme, rehabilitasyon, projelendirme, danışmanlık, eğitim, makine ve teçhizat tasarımı ve yazılım programlarını yapar.

·      Maden ruhsat alanlarının rezerv hesaplaması, kısa orta ve uzun vadeli planlarının tasarlanmasını ve proje yöneticiliğini yapar. Tasarlamış olduğu projeler üzerinde tadilat ve sair değişiklikler yaparak uygular.

·      Maden çıkarılan işlerin yapıldığı veya yapılması planlanan işyerleri ile yeraltı ve yerüstü maden işlerinin yapıldığı veya yapılması planlanan ruhsat alanlarında maden üretimi, hazırlık işleri, yeraltı suyu drenajı ve döküm faaliyetlerinin projeye uygun olarak yürütülmesi konusunda danışmanlık ve eğitim verir.

·      Yürürlükteki Maden Kanunu, ilgili Tüzükler ve Uygulama Yönetmelikleri hükümlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin incelenmesi ve denetlenmesi, kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırılık belirlenmesi durumunda çözüm önerileri ile birlikte durumun raporlanmasını yapar.

·      Maden ruhsat alanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda ilgili Kanun, Tüzük, Yönetmelik vd. mevzuata uygun çalışma yürütülüp yürütülmediğinin incelenmesi ve denetlenmesini yapar, kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırılık belirlenmesi durumunda çözüm önerileri ile durumun raporlanmasını yapar.

·      Maden ruhsat alanlarında, madencilik faaliyetlerinin mevcut çevre mevzuatına uygun yürütülüp yürütülmediğinin incelenmesi ve denetlenmesini yapar, kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırılık belirlenmesi durumunda çözüm önerileri ile durumun raporlanmasını yapar.

·      Yeraltı ve yerüstü maden işlerinin yapıldığı veya yapılması planlanan maden ruhsat alanları ile her türlü sanat yapıları ve alt yapı çalışmalarında patlatmalı kazı için gerekli tasarımları ve proje yöneticiliğini yapar.

·      Her türlü mühendislik yapıları, sanat yapıları, alt yapı çalışmalarında ve benzeri yerler için depremsellik, aktif fay ve tampon bölge etüt ve inceleme yapar.

·      Madencilik ile ilgili her türlü alet, cihaz ve makinenin şirkete özgü parametrelerle yazılım, elektrik-elektronik ve mekanik özelliklerini geliştirerek prototip ve deneme üretimini ve satışını yapar.

·      İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili her türlü alet, cihaz ve makinenin şirkete özgü parametrelerle yazılım, elektrik-elektronik ve mekanik özelliklerini geliştirerek prototip ve deneme üretimini ve satışını yapar.

·      Toz patlayabilirlik ölçme cihazının şirkete özgü parametrelerle yazılım, elektrik-elektronik ve mekanik özelliklerini geliştirerek prototip ve deneme üretimini ve satışını yapar.

·      Şirket TÜBİTAK, KOSGEB, Avrupa Birliği ve benzeri kuruluşların Ar-Ge ve Mühendislik projelerinde danışmanlık yapar.

·      Sağlık alanında teşhis ve tedavi amacıyla kullanılacak mekanik, elektronik cihaz ve sistemlerin tasarım, yazılım ve geliştirme programlarını yapar, diyaliz makinesi gibi tıbbi cihazları tasarlar, hastaların durumunu ameliyat ve yoğun bakım sırasında izleyecek elektronik ve bilgisayar sistemlerini tasarlar, ultrason, manyetik rezonans, röntgen anjiyo vb. tıbbi görüntüleme sistemlerini tasarlar, çeşitli tedavilerde kullanılacak yeni biyomalzemeler tasarlar, yazılım ve geliştirme programlarını yapar.

·      Şirket, her türlü özgün analog, sayısal ve karmaşık tümleşik devre (chip) tasarımı yapar, prototipleme ve deneme üretimleri gerçekleştirir, satışını yapar.

·      Şirket, her türlü özgün, mikro ve nanoteknolojili cihaz (mikro ve nano cihaz), algılayıcı(sensor), entegre devre (mikro ve nano chip), sistem, tasarımı yapar, prototipleme ve deneme üretimleri gerçekleştirir, satışını yapar.

·      Şirket, her türlü uygulama alanına veya şirkete özgün, Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi tabanlı yazılım, donanım, cihaz, sistem ve ortam tasarım ve geliştirmeleri yapar. Prototipleme ve deneme üretimleri gerçekleştirir, satışını yapar.

·      Şirket her türlü özgün elektronik baskı devre tasarımı, prototiplemesi ve deneme üretimi yapar. Satışını gerçekleştirir.

·      Şirket her türlü görüntü işleme(image processing) ve örüntü tanıma (pattern recognition) yazılım, donanım ve sistem tasarım ve geliştirmeleri yapar satışını gerçekleştirir ve danışmanlık hizmeti verir.

·      Şirket, Endüstri 4.0 ve sonrası için, görsel, işlevsel ve matematiksel her türlü benzetim (simülasyon) yazılım ve ortam geliştirmeleri yapar, satışını gerçekleştirir ve danışmanlık hizmeti verir.