Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü Bulvarı Teknokent A Blok No: 19/2 Sarıçam/ADANA
0322 338 70 67 - 0555 603 14 80 - 0534 474 78 62
info@mabearge.com.tr

Yayınlarımız ve Patentlerimiz

4.İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’nda (ISIF’19) “Kamera Görüntüsü Tabanlı Kömür Tozu Patlayabilirlik Ölçme Cihazı ve Yöntemi” isimli buluşumuz bronz madalya ile ödüllendirilmiştir.

Yayınlarımız:

·      ÜRÜNVEREN ABDULKADIR, ALTINER MAHMUT, KUVVETLİ YUSUF, URAL OGUZ BURAK, URAL SUPHİ. Prediction of Hardgrove Grindability Index of Afsin-Elbistan (Turkey) low-grade coals based on proximate analysis and ash chemical composition by neural networks. International Journal of Coal Preparation and Utilization, 40 (10), 701-711, (2020).

·      GÜLMEZ, M. M., AVCİOGLU, B., URAL, S., “Investigation of the relationship between mineralogical content and compressive strength of calcium aluminium cement”, Virtual International Colloquium on Refractories, Germany, (2020).

·      URAL, S., “ Kömür Tozlarının Kimyasal Özellikleri ve Pnömokonyozla İlişkisi”, İşyeri Hekimleri Eğitim Günleri, (Çağrılı konuşmacı) Bursa, (2018).

 • ÜRÜNVEREN, A., URAL, S., “Soma Kömür Tozlarının Patlayabilirlik Riskinin Değerlendirilmesi“, Türkiye 21 Kömür Kongresi, Zonguldak, (2018).
 • ÖZDEMİR, A.C, TOPTAŞ, E.T., TÖRE, Y., URAL, S., “Netcad/Madios Modülünün Örnek Bir Maden Sahasına Uygulanması“, Türkiye 21 Kömür Kongresi, Zonguldak, (2018).
 • ABDULKADIR ÜRÜNVEREN, BUSE MELIS ÖZYILDIRIM, MUTLU AVCI, SUPHI URAL. “Kamera Görüntüsü Tabanlı Kömür Tozu Patlayabilirlik Ölçme Sistemi”, Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 33(4) 123-132, (2018).
 • URAL, S., “Toplumda İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünü Nasıl Yaygınlaştırabiliriz?”, Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi, Adana, (Çağrılı konuşmacı) (2017)
 • ÜRÜNVEREN ABDULKADIR, URAL SUPHI. “Investigation of explosibility characteristics of some Turkish lignite coal dusts”. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 39(21), 2039-2045, (2017).
 • URAL OGUZ BURAK, URAL SUPHI, KILIÇ AHMET MAHMUT, KILIÇ ÖZEN. “Stability and Risk Anaysis Based On The Probability Theory at AEL/Kışlaköy Open Cast Mine Western Final Slope”. International Symposium on Occupational Health and Safety in Mining, 597-614 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) Adana, (2017).
 • KARADAYI BURKAY, URAL SUPHİ, “Riske Maruz Değer Yöntemi İle İş Sağlığı Ve Güvenliği Risklerinin Yönetimi”, International Symposium on Occupational Health and Safety in Mining, 631-643 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) Adana, (2017).
 • N. ÇiMEN, M. A. BAĞCI, G. SEVER, C. BAL S. URAL, A. ÜRÜNVEREN, A. C. ÖZDEMIR, “AEL/Kışlaköy Açık Ocağında Radarlı Şev İzleme Sistemi Kullanılarak Heyelanın Önceden Tahmin Edilmesi”, International Symposium on Occupational Health and Safety in Mining, 120-130 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) Adana, (2017).
 • T. E. TOPTAŞ, S. URAL, “Maden İşletme Sahaları İçerisindeki Riskli Alanların Havza, Yağış ve Taşkın Analizleri ile Belirlenmesi: Hurman Çayı Örneği”, International Symposium on Occupational Health and Safety in Mining, 748-753 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) Adana, (2017).
 • KARADAYI BURKAY, KUVVETLİ YUSUF, URAL SUPHİ, “İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Paylaşım Platformu: “Safety Feed” Uygulaması”, International Conference on Safety and Health, 631-643 (Abstract) Adana, (2016).
 • EROL ILKNUR, AYDIN HAMIT, DIDARI VEDAT, URAL SUPHI. “Pneumoconiosis and quartz content of respirable dusts in the coal mines in Zonguldak Turkey”. International Journal of Coal Geology, 116-117(26-35), (2013).
 • ÇEVİKLER, E., EROL, İ., URAL, S., “TTK Üzülmez Müessesesi Ayak İşyerlerinde Solunabilir Toz Yoğunluklarının ve Kuvars İçeriklerinin Araştırılması”, Türkiye 17 Kömür Kongresi, 69-78, Zonguldak, (2010)
 • URAL, S., “İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı”, Jeoloji Mühendisleri Odası, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Semineri, (Çağrılı konuşmacı) Adana, (2010).
 • ERSOY, A., URAL, S., DİKE, İ., SARIOĞLU, M., “İsdemir A.Ş. ve Kardemir A.Ş. Kok Fabrikalarında İş Kazası Kayıtlarına Bağlı Risk Analizi”, Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, Adana, 221-228, (2009).
 • URAL, S., DEMİRDÜZEN, T., “Taşocağı İşletmelerinde Solunabilir Tozların Kristalin Silika (SiO2) İçeriklerinin Kantitatif X-Işını Kırınımı Yöntemi İle Analizi”, Maden İşletmelerinde iş sağlığı ve güvenliği sempozyumu, Adana, 189-195, (2009).
 • URAL, S., YÜKSEL, F., “Yeniköy Linyitleri Açık Maden İşletmelerinde İş Kazaları Kayıtlarına Bağlı Risk Analizi”, 5. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, Adana, 325-334, (2009).
 • URAL,S., MENETLİOĞLU, E., DAL, MN., Ç.Ü. “Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çalışanlarının Mesleki Kas İskelet Risklerinin Değerlendirilmesi”, Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi 30. Yıl Sempozyumu, Adana,487-490, (2008).
 • URAL, S., DEMİRKOL, S., “Evaluation of Occupational Safety and Healthy in Surface Mines”, Safety Science, 46(1016-1024), (2008).
 • İ DİNÇER, A ACAR, S URAL. “Estimation of strength and deformation properties of Quaternary caliche deposits”, Bulletin of Engineering Geology and the Environment, (67)2008
 • URAL, S., “Quantification of crystalline (mineral) matter in some Turkish coals using interactive Rietveld-based X-ray diffractometry”, Journal International Journal of Coal Geology, 71(176-184), (2007).
 • URAL, S., DEMİRKOL, S., “Evaluation of Occupational Safety and Healthy in Surface Mines”, Conference: European Safety and Reliability Conference (ESREL 2006) Location: Estoril, PORTUGAL Adana, (2006).
 • SUPHİ URAL, M. EMİN ÖCAL, HARUN ATILGAN, AHMET KAYA. “İnşaat İşlerinde İş Güvenliği Açısından Risk Değerlendirmesi”, İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, Ankara, (2006).
 • URAL, S., “Comparison of fly ash properties from Afsin-Elbistan coal basin, Turkey”, Journal of Hazardous Materials, B119(85-92), (2005).
 • URAL, S. YUKSEL, F., “Geotechnical characterization of lignite-bearing horizons at the Afsin–Elbistan lignite basin, SE Turkey”, Engineering Geology, 75(129-146), (2004).
 • SUPHİ URAL. “Solunabilir Tozların Kristal Yapıda SiO2 içeriklerinin Kantitatif X-Işını Kırınımı Yöntemi İle Belirlenmesi”, İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, 33(39-46), (2007).

D ALİ ÖZTÜRK, SUPHİ URAL. “Açık İşletme Şevlerindeki Hareketlerin Ölçümü ve İzlenmesi”, Geosound, 21(1) 59-74 (1992).