Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü Bulvarı Teknokent A Blok No: 19/2 Sarıçam/ADANA
0322 338 70 67 - 0555 603 14 80 - 0534 474 78 62
info@mabearge.com.tr

Çalışma Konularımız

UMREK Koduna Uygun Maden Kaynak ve Rezerv Araştırması

Jeolojik Modelleme

Hidrojeolojik Modelleme

Maden Ekonomisi

Maden Atık Yönetimi

Ocak Kapatma Planlaması

Maden Jeotekniği

Maden Jeolojisi,

Kaya Kütle Sınıflandırması,

Maden drenajı,

Delme ve patlatma tasarımı,

Maden makine parkı optimizasyonu,

Açık maden işletmelerinin planlanması,

Yeraltı maden işletmelerinin planlanması,

Madenlerde havalandırma ve emniyet

Şev stabilite (duraylılık) analizleri,

Jeoteknik risklerin yönetimi